top of page

Ik ben blij dat u de weg heeft gevonden naar de online agenda. Door hier uw afspraak te boeken helpt u mee de telefoonlast te verlagen

 

 

Ik werk hoofdzakelijk op afspraak.  Via de online agenda kan u zien welke momenten er vrij zijn voor u.

Voor een vlotte, efficiënte en kwaliteitsvolle praktijkvoering, is het belangrijk dat U volgende spelregels respecteert:

Er zijn alle dagen raadpleging:'s ochtends  ( 8u30 - 10u00) en op 's avonds (17u – 19u).
De afspraken gaan blok na blok open en worden opgevuld achtereen.
Indien u uw gading niet vindt op de internetagenda mag u natuurlijk altijd bellen.
Indien u vragen heeft, mag u altijd bellen op het nummer 09/236.63.73

 

 

Voor een vlotte, efficiënte en kwaliteitsvolle praktijkvoering, is het belangrijk dat u volgende spelregels respecteert:

  1. Indien u een afspraak wenst voor twee personen, gelieve dit ook duidelijk te melden en twee afspraken te reserveren,hetzij telefonisch, hetzij via de website.

  2. Voor het invullen van allerhande attesten maakt U best een afspraak, hiervoor is immers tijd nodig voor inzage in het dossier. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

  3. Ik lever geen voorschriften af op telefonische aanvraag. Tijdens de consultaties worden voldoende voorschriften meegegeven tot het moment dat er terug een medisch onderzoek nodig is en de behandeling al dan niet zal bijgestuurd worden.

  4. Probeer steeds op tijd te komen, zo niet laat u andere mensen langer wachten. Indien u niet tijdig op de consultatie kan zijn, gelieve dan te annuleren, ten laatste 2 uur voor de geplande afspraak. Op deze manier kan ik andere mensen verder helpen.

  5. Uw huisarts staat ook in voor dringende gevallen, vandaar dat het kan zijn dat u even moet wachten ondanks uw afspraak.

 

 

Huisbezoeken


Huisbezoeken kunnen alleen telefonisch worden aangevraagd: 09/236.63.73
Gelieve indien mogelijk voor 10.00u aan te vragen.
Huisbezoeken worden gereserveerd voor deze patiënten die omwille van gezondheidsproblemen niet zelf naar de praktijk kunnen komen.
Voor huisbezoeken kan er geen tijdstip afgesproken worden.
Ik zou u willen motiveren om zoveel mogelijk zelf langs te komen.
De omstandigheden voor onderzoek en behandeling zijn immers optimaal binnen de praktijkruimtes.

Wachtdienst


Ik neem deel aan het wachtdienstsysteem van Gent. Tijdens de week van 19u  tot  8u en tijdens het weekend  kan u steeds de wachtarts bereiken via het nummer 09/236.50.00. 

bottom of page